Nieuwsbrief 1: Trossen los!

Op 4 februari voer de MATE weer uit. Dit keer met een groep enthousiaste leerlingen van Horizon aan boord. Lees hier wat zij meemaakten in de eerste maand: